Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh

Trương Ngọc Ánh hiện đang là nhân viên phân tích thị trường tại Forex789.net. Cô đã tìm hiểu về thị trường tài chính khi còn là sinh viên, đến nay Ngọc Ánh đã có 5 năm kinh nghiệm, có thể hiểu rõ và phân tích cho nhà đầu tư các thông tin hữu ích nhất về thị tường forex.

DMCA.com Protection Status